ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)


เลขประจำตัวประชาชน :